Skip to main content
 • ŚLAD WĘGLOWY

  ZOBOWIĄZALIŚMY SIĘ DO REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

  Cele zostały zdefiniowane w sposób zgodny z uznaną międzynarodowo metodyką Science Based Targets Initiative

 • EFEKTYWNOŚĆ

  PODSUMOWANIE WYNIKÓW

  Osiągnięte w niezwykle trudnych, biznesowo bardzo wymagających warunkach.

 • NOWY SEGMENT

  ROZWÓJ BUDOWNICTWA
  ENERGETYCZNO – PRZEMYSŁOWEGO

  Uczestniczymy w transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero- lub niskoemisyjnej.

 • ZARZĄDZANIE KWESTIAMI ESG

  PRACA NAD STRATEGIĄ ESG

  Jednym z naszych zobowiązań jest przyjęcia strategii ESG dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep.

Model biznesowy

Przez lata swojej działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową.

Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo jest realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA. Głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe). W ramach obszaru prowadzona jest działalność na terenie Polski oraz eksport usług budowlanych.

Budownictwo energetyczno-przemysłowe

Unibep SA rozwija nowy obszar działalności – budownictwo energetyczno-przemysłowe, co jest odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero- i niskoemisyjnej, koncentrując się na założeniach zielonej gospodarki obejmującej m.in. budowę spalarni, kogenerację, ciepłownicze systemy rozproszone, rozruchy, czyszczenie systemów.

Działalność deweloperska

Działalność prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment SA. Obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie, Poznaniu, Radomiu, Trójmieście.

Budownictwo drogowe i mostowe

Budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno–wschodniej realizowane przez Oddział Infrastruktury Unibep SA. W roku 2023 do struktur Unibep SA włączona została spółka Budrex Sp. z o.o. z obszaru działalności mostowej.

Produkcja modułów

Produkcja modułów o konstrukcji drewnianej do budowy i montażu obiektów wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej na rynkach w Norwegii, Szwecji, Niemczech i Polsce. Inwestycje realizowane są przez Unihouse SA, który jest pionierem na polskim rynku w produkcji nowoczesnych ekologicznych budynków modułowych w szkielecie drewnianym.

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Unibep SA

Unibep chce w ciągu najbliższych 3-4 lat koncentrować się na obszarach, które mają dobre perspektywy finansowania


Naszym celem jest osiągnięcie rentowności w zakresie EBIT powyżej 3% w infrastrukturze drogowej, powyżej 12% w działalności deweloperskiej oraz powyżej 2% w segmencie budownictwa modułowego.

Kluczowe liczby 2022

 • 31,9 mln zł

  zysku netto (spadek o 24 proc. rdr)

  2 258 mln zł

  przychód (32%)

  138 mln zł

  środki pieniężne (-49%)

  89,3 mln zł

  EBITDA

  287,8 mln zł

  kapitalizacja Grupy na 30.12.2022

 • 3,8 mld zł

  wartość zamówień do realizacji w części budowlano-infrastrukturalnej na rok 2023 r. oraz lata kolejne

  635 lokali

  sprzedaż deweloperska lokali mieszkaniowych

  1 647 osób

  zatrudnienie na 31.12.2022

  1,7 mld zł

  wartość zamówień w zakresie generalnego wykonawstwa na rok 2023 r. oraz lata kolejne

  55 mln zł

  zysk netto Unidevelopment S.A.

Kierunek ESG